GEEN BREXIT INVOERRECHTEN - VERZENDING VANUIT ONS EU-MAGAZIJN!

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.
  
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden de gegevens die u verstrekt door ons gedurende zes maanden bewaard om de aanvraag te verwerken en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Gegevens opslag

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor latere contractafwikkeling de webwinkel-exploitant de IP-gegevens van de abonnee als onderdeel van cookies opslaat, evenals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het creditcardnummer van de koper.  

Bovendien worden de volgende gegevens ook door ons opgeslagen met het oog op de contractafwikkeling: Universal Marketing EU e.U., Johannesgasse 2/36, 1010 Wenen, Oostenrijk. De gegevens die u verstrekt, zijn nodig om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet sluiten. Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats, met uitzondering van de doorgifte van de creditcardgegevens aan de verwerkende bank/betaaldienstverlener tbv het afboeken van de koopsom, aan de door ons aangestelde transportonderneming/rederij en aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.  

Na het annuleren van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. Bij het sluiten van een contract worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar). De gegevensnaam, adres, gekochte goederen en aankoopdatum worden eveneens bewaard totdat de productaansprakelijkheid vervalt (10 jaar).   De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 Abs 3 TKG en Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk om het contract na te komen) van de AVG.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.  

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

Mocht je dit niet willen, dan kun je je browser zo instellen dat deze je informeert over het plaatsen van cookies en dat je dit alleen in individuele gevallen toestaat.  

Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke serviceprovider in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de provider en daar opgeslagen.  

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.  

Met de aanbieder hebben wij een bijbehorende verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd. Dit betekent dat slechts een grove lokalisatie mogelijk is.

De relatie met de webanalyseprovider is gebaseerd op standaardcontractbepalingen .  

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van § 96 Abs 3 TKG en Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en/of f (gerechtvaardigd belang) van de AVG.  

Onze zorg in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is om ons aanbod en onze website te verbeteren. Omdat de privacy van onze gebruikers belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd .

De gebruikersgegevens worden gedurende een periode van 14 maanden bewaard.

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Zodra u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw aanmelding te bevestigen.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Stuur uw annulering naar het volgende e-mailadres:office@universal-marketing.at. Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen in verband met het versturen van de nieuwsbrief. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Jou rechten

U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar met betrekking tot uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevensbeschermingsclaims op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij office@universal-marketing.at of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens: 

Universal Marketing EU e.U.

Johannesgasse 2/36

1010 Wenen

Oostenrijk

office@universal-marketing.at